SARL Editions Leal Torres
790 avenue du docteur Maurice Donat
CS 12090
06251 Mougins Cedex

Priscillia Leal Torres
+33 6 16 34 81 69
contact@editionslealtorres.com

Capital social de 5000 euros.